Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
AllOrNothing
8936 9944 420
Wspaniały *.*
Reposted frommiss-reckless miss-reckless
AllOrNothing
Potłuczeni ludzie czasami rozpadają się na kawałki. Tak już mają.
— My Mad Fat Diary
Reposted fromkasias3112 kasias3112 vianiskowo niskowo
AllOrNothing
Dokładnie tego potrzeba mi najbardziej: ludzi, którzy niczego ode mnie nie chcą.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll vianiskowo niskowo
AllOrNothing
1378 96e0 420
AllOrNothing
4005 f3ed 420
Reposted fromthirdapril thirdapril vianiskowo niskowo
AllOrNothing
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
AllOrNothing
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana vianiskowo niskowo
AllOrNothing
Najpierw rezygnujesz z drobiazgów, potem z większych rzeczy, a w końcu z wszystkiego. W imię czego? Kogo?
Reposted fromdunkellicht dunkellicht
AllOrNothing
1593 0621 420
nie ma nadziei.
AllOrNothing
Świadomość to jedno wielkie ewolucyjne nieporozumienie. Po co nam ona? Natura stworzyła istoty przeciwne własnej naturze. Zgodnie z jej prawami nie powinniśmy istnieć [...]. Człowiek to istota, która łudzi się, że posiada osobowość, ukształtowaną jakoby z przeżyć i doświadczeń jednostki. Każdy z nas został zaprogramowany by uważać się za kogoś, a jest jak cała reszta - nikim.
— Detektyw 1x01, samochodowe przemyślenia Rusta
Reposted fromlittlefaith littlefaith viacytaty cytaty
AllOrNothing
Jestem zmęczona Przyjacielu, tak bardzo, że najchętniej położyłabym się do łóżka i nie wstawała. Przespałabym dzień,  dwa, może miesiąc lub rok. 
Może całe życie.

Jestem zmęczona Przyjacielu, naprawdę jestem.
AllOrNothing
Czy boisz się zakochać? Bardzo.
Boję się rozczarowania. Boję się bycia kochaną. Boję się, że to mnie przerośnie. Boję się, że się zawiodę. Boję się miłości i tej całej szopki wokół niej. Boję się, że czasem to za dużo, a czasem za mało. Boję się, że ta miłość nie będzie właśnie tą miłością. Boję się, że to mnie zabije.
Miłość to nie błahostka, to coś więcej niż kochać i być kochanym.
http://ask.fm/problematycznie
AllOrNothing
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
AllOrNothing
Jeśli ktoś nie podziela twoich poglądów, a ty wciąż pozostajesz przy swoim, to znaczy, że rozpoczął się u ciebie jeden z najważniejszych procesów, jakie mogą spotkać człowieka. Samodzielne myślenie.
— Maciej Frączyk
AllOrNothing
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
AllOrNothing
Dla reszty z nas jest to koszmar przeżywany bez przerwy.
Twarz, którą widzimy w lustrze ponad ramieniem. Osoba na drugim końcu linii, kiedy w słuchawce słychać głuchą ciszę. Czyjaś ciągła obecność, nawet gdy jesteśmy sami.
Świadomość, w każdej sekundzie każdego dnia, że zawiedliśmy.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
AllOrNothing
Co jest we mnie takiego, że ludzie zostawiają mnie bez słowa. Bez do widzenia, bez żegnaj, bez było miło. Wszystko jest dobrze i nagle "puf" i nie ma człowieka. Przypominają sobie zawsze wtedy, gdy rany się zagoją i otwierają je na nowo.
— nergo
Reposted fromnergo nergo viapersona-non-grata persona-non-grata
AllOrNothing
- Wiesz - zwierzył się Włóczykijowi – takie to jest miłe, jeśli chodzi o ciebie, że mało mówisz. Wydajesz się niesłychanie mądry, dlatego że się nie odzywasz.
— Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromButWhy ButWhy viapersona-non-grata persona-non-grata
AllOrNothing
1117 50ef 420
AllOrNothing
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl